Bevor wir beginnen: werfen Sie einen Blick auf die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten

Wenn Sie eine Website besuchen, die Cookies speichert, wird eine kleine Textdatei auf Ihrem Computer erstellt und in Ihrem Browser gespeichert. Wenn Sie dieselbe Seite das nächste Mal besuchen, hilft sie Ihnen, schneller ins Internet zu gelangen. Unsere Website wird Ihnen relevante Informationen zur Verfügung stellen und Ihnen die Arbeit erleichtern.

Wir verwenden Cookies hauptsächlich für anonyme Besucheranalysen und zur Verbesserung unserer Website. Wenn Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies blockiert werden, kann es sein, dass die Website langsamer wird und einige Teile der Website nicht ganz korrekt funktionieren.

Springe zum Seitenübersicht

Aktualitäten (Nur in der Slowakischen)

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 6/2016

08.07.2016

Najvyšší súd SR vydal v poradí šiestu tohtoročnú Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov vo veciach trestných. Zbierku si môžete pozrieť na stránke http://www.supcourt.gov.sk/rok-2016/   . Mehr

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 5/2016

22.06.2016

Najvyšší súd SR vydal v poradí piatu tohtoročnú Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov vo veciach správnych. Zbierku si môžete pozrieť na stránke http://www.supcourt.gov.sk/rok-2016/   . Mehr

Nový Rokovací poriadok Najvyššieho súdu SR

08.06.2016

Plénum Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na zasadnutí konanom 7. júna 2016 sa podľa § 20, § 24 , § 45 ods. 3 a § 59 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov uznieslo na novom rokovacom poriadku. Jeho celé znenie zverejňujeme v sekcie Aktuality. Mehr

MANDELÍK, J., BUTVIN, P., REPÁKOVÁ, K.: Otáľať s úhradou pokút je zbytočné riziko

24.05.2016

Dňa 23.5.2016 vyšla komerčná príloha Hospodárskych novín s názvom „Pokuty na cestách. Rady, ako sa im vyhnúť." V jej samostatnej rubrike bol publikovaný rozhovor s JUDr. Jakubom Mandelíkom, PhD. Na spracovaní problematiky objektívnej zodpovednosti sa významne podieľali aj JUDr. Patrik Butvin a Mgr. Katarína Repáková. Rozhovor a stanovisko... Mehr

MANDELÍK, J., BUTVIN, P.: E-známky narazili na bariéru

04.05.2016

Dňa 3.5.2016 bolo v Hospodárskych novinách v rubrike Spravodajstvo publikované vyjadrenie Advokátskej kancelárie JUDr. Jakub Mandelík, s.r.o. k pokutám za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest bez platnej diaľničnej e-známky. Príspevok zverejňujeme v sekcii Aktuality. Mehr

Zákon NR SR č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobúda účinnosť

01.03.2016

Od 1. marca 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Mehr

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

25.02.2016

Problematika trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb je v posledných rokoch jednou z najdiskutovanejších tém v systéme práva, ktoré vychádza z kontinentálneho typu právnej kultúry. Mehr

Aktualizácia cenníka advokátskej kancelárie

01.02.2016

V snahe pomôcť vybraným klientom, pre ktorých je prístup k právnej pomoci finančne náročný,  pristúpila naša kancelária k  úprave cenníka. Tým, ktorí sami utrpeli ujmu na zdraví alebo v rodine ktorých došlo k úmrtiu blízkej osoby či už z dôvodu dopravnej nehody, pracovného úrazu, choroby z povolania alebo v dôsledku iného... Mehr

Zmena sídla advokátskej kancelárie

05.01.2016

Oznamujeme klientom, že z dôvodu personálneho rozširovania nášho právnického teamu bude Advokátska kancelária JUDr. Jakub Mandelík, s.r.o., pôvodne sídlom Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, vykonávať s účinnosťou od 15.1.2016 advokáciu v novom sídle spoločnosti Heydukova 12, 811 08 Bratislava. Novým členom kancelárie sa stala advokátska koncipientka JUDr.... Mehr

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

18.11.2015

Oblasť verejného obstarávania je jednou z najsledovanejších oblastí, ktorá spolu s ďalšími pravidlami pre voľný pohyb tovarov, služieb, pracovných síl a kapitálu vytvára prostredie pre konkurenciu v rámci spoločného vnútorného trhu a spolu s nimi je zárukou vyrovnaného a udržateľného rastu, vyššej zamestnanosti... Mehr