Springe zum Seitenübersicht

Nur in der Slowakischen - DUDÁŠOVÁ, B.: Covid ako choroba z povolania

10.11.2020

Nur in der Slowakischen

Súčasná epidemiologická situácia vystavuje isté skupiny zamestnancov pri plnení pracovných povinností zvýšenému riziku nákazy novým druhom koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19.

Možno však nákazu vírusom SARS-CoV-2 počas výkonu pracovných činností považovať za chorobu z povolania?

Na Slovensku a vo svete je COVID -19 najaktuálnejšia a najhorúcejšia téma, ktorou sa zaoberala aj koncipientka našej advokátskej kancelárie, Mgr. Beáta Dudášová. 

 

DUDÁŠOVÁ,B.: Covid ako choroba z povolania   

 

 


Zurück Aktualitäten