Skip to sitemap

Adriana Kainarová

mgr

Postavenie: Advokátska koncipientka
Oblasti práva: Občianske právo  
Rodinné právo 
Pracovné právo  
Trestné právo 
Vzdelanie: 2015-2020 absolvovanie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
Jazyky: anglický jazyk, nemecký jazyk 
E-mail: kainarova@mandelik.sk