Skip to sitemap

Andrej Kostroš

Andrej Kostroš 

Postavenie: Advokátsky koncipient
Oblasti práva: Obchodné právo
Občianske právo
Trestné právo
Hospodárska súťaž
Nehnuteľnosti a stavebníctvo
Verejné obstarávanie
Vzdelanie: 2013-2018 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Jazyky: anglický jazyk, nemecký jazyk
E-mail: kostros@mandelik.sk