Skip to sitemap

Beáta Dudášová

beáta dudášová

Postavenie: Advokátska koncipientka
Oblasti práva: Občianske právo  
Rodinné právo 
Pracovné právo  
Trestné právo 
Vzdelanie: 2015-2020 absolvovanie Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Jazyky: anglický jazyk, nemecký jazyk 
E-mail: dudasova@mandelik.sk