Skip to sitemap

Marek Vojčík

Marek Vojčík 

Postavenie: Advokátsky koncipient
Oblasti práva: Občianske právo
Trestné právo
Pracovné právo
Obchodné právo záväzkové
Stavebné právo
Právo sociálneho zabezpečenia
Vzdelanie: 2014-2019 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Jazyky: anglický jazyk, nemecký jazyk
E-mail: vojcik@mandelik.sk