Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - Aktualizácia cenníka advokátskej kancelárie

01/02/2016

Only in Slovak

V snahe pomôcť vybraným klientom, pre ktorých je prístup k právnej pomoci finančne náročný,  pristúpila naša kancelária k  úprave cenníka. Tým, ktorí sami utrpeli ujmu na zdraví alebo v rodine ktorých došlo k úmrtiu blízkej osoby či už z dôvodu dopravnej nehody, pracovného úrazu, choroby z povolania alebo v dôsledku iného protiprávneho konania, sa snažíme vyjsť čo najviac v ústrety, a v ich neľahkej životnej situácii im poskytnúť právne služby bez nutnosti zložiť dopredu peňažnú zálohu.   

V osobitných prípadoch sme so záujemcami o právne služby pripravení rokovať aj o možnosti dohodnutia odmeny vo forme, kedy klientovi garantujeme, že v prípade nášho neúspechu pri domáhaní sa odškodnenia mu nevznikne žiadna peňažná povinnosť voči našej kancelárii (tzv. dohoda o podielovej odmene). 


Back to News