Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - Národná rada SR schválila návrh poslancov NR SR na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky

16/07/2014

Only in Slovak

Cieľom prijatého ústavného zákona je posilniť ochranu inštitútu manželstva, ako aj realizovať opatrenia na zlepšenie efektívnosti justičného systému. Prijaté zmeny v ústavnej úprave súdnictva majú zlepšiť jeho fungovanie, efektívnosť a kvalitu výkonu súdnictva. Zmeny sa týkajú najmä zúženia imunity sudcov a odbúrania potreby súhlasu Ústavného súdu Slovenskej republiky na trestné stíhanie sudcov, rozšírenia pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky za účelom jej výraznejšej účasti na správe súdnictva a spôsobu kreovania funkcie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky.

Schválená novela Ústavy Slovenskej republiky

Dôvodová správa k novele Ústavy Slovenskej republiky


Back to News