Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - BUTVIN, P.:Z kazuistík Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, prípad č. 2

28/11/2019

Only in Slovak

Z kazuistík Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, prípad č. 2

V tomto príspevku poukážeme na prípad riešený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“), keď naopak pacient podcenil závažnosť svojich zdravotných problémov, čo napokon viedlo k jeho úmrtiu.   

Skutkový stav

ÚDZS sa zaoberal podnetom otca mladého pacienta, ktorý utrpel úraz ľavého kolena, bol ošetrený na urgentnom traumatologickom príjme - objektívne vyšetrený, naložená sadrová dlaha, predpísaný Fragmin 10 ampúl ako prevencia hlbokej žilovej trombózy. Pacient 12 dní po ošetrení              náhle zomrel doma na masívnu embóliu do pľúcnice. Príbuzný zosnulého žiadal o prešetrenie indikovanej liečby nohy s flebotrombózou, s dôrazom na dĺžku terapie Fragminom 10 dní, silu lieku a dobu kontroly po návšteve traumatologickej ambulancie.

Pacient vo veku 28 rokov podľa dokumentácie všeobecnej lekárky nebýval vážne chorý, ÚDZS nezistil žiadne záznamy o krvných ochoreniach, o ochoreniach ciev, a to ani v dokumentácii pediatra. Operovaný nebol, vo februári 2006 mal úraz ľavého kolena, luxáciu jabĺčka. Fajčil 10 cigariet denne.

Dňa 23.10.2012 pacient utrpel úraz - podvrtol si koleno, vyskočilo mu jabĺčko, napravil si ho sám, stalo sa mu to už druhýkrát. Bol o 16.43 hod. ošetrený na urgentnom príjme - traumatologickom. Pri vyšetrení bol zistený opuch kolena ľavej dolnej končatiny, hybnosť 0 - 90 st., patela bola palpačne nebolestivá, bolestivé mediálne retinakulum, zvýšená laxita pately v lateromediálnom smere, patelárne ligamentum a extenzorový aparát negat. Končatina bez NCP (neuro-cirkulačných problémov), bez známok HVT (hlbokej venóznej trombózy). RTG bolo bez traumatických zmien na skelete, lateralizácia pately. Stav bol diagnosticky uzavretý ako Luxatio patellae l. sin. recidivans. S 83.0 Vykĺbenie, vyvrtnutie, natiahnutie kĺbov a väziva kolena, vykĺbenie jabĺčka. Bola nasadená sadrová dlaha, (barle mal) a odporučená liečba Fragmin 1 x 5 000 j s. c., Ibalgin 400 2 x 1, ľadovať, chodiť bez dostupovania, elevovať, napínať lýtko, s následnou kontrolou podľa pokynu ošetrujúceho lekára.

Od 4.11.2012 dopoludnia sa pacientovi doma ťažšie dýchalo, neskôr stratil vedomie. Posádka rýchlej zdravotnej pomoci našla pacienta ležiaceho na posteli, bez spontánnej dychovej aktivity, s cyanózou ušníc, mydriatickými zrenicami a 4.11.2012 o 18.00 hod. bol konštatovaný exitus letalis.

Na základe pitvy bola ako hlavná príčina smrti stanovená: Tromboembolia trunci et ramorum arteriae pulmonalis massiva.Základná choroba: Phlebothrombosis venarum profundarum membri inferioris sinistri. Z ostatných nálezov: Microinfarctus myocardii subendocardialis incipiens parietis posterioris ventriculi dextri cordis, Infarctus pulmonum incipiens,... Kvantitatívna analýza toxikologicky významných látok metódou TCL: Po spracovaní biologického materiálu (krv) bol pri dôkaze liečiv, psychotropných a omamných látok dokázaný negatívny nález psychotropných a omamných látok a toxikologicky významných skupín liečiv. Pri cielenom vyšetrení na dôkaz kumarínových derivátov a salicylátov bol zistený vo vzorke krvi negatívny nález.

Zistenia ÚDZS

Liek Fragmin predpísaný dohliadaným subjektom dňa 23.10.2012 bol z lekárne vybratý dňa 24.10.2012. Injekčný roztok Fragmin sa podáva podkožne, spravidla do prednej brušnej steny v úrovni pod pupkom.

Pri tejto aplikácii lieku vznikajú nežiaduce účinky vo forme opuchu a začervenania kože v miestach po vpichoch, ale najmä drobné podkožné krvné výrony v okolí jednotlivých vpichov. V pitevnom protokole bol podrobný popis vonkajšej obhliadky, vnútornej obhliadky tela nebohého, avšak  v opise sa nenachádzali záznamy o nežiaducich účinkoch Fragminu v mieste jeho bežnej aplikácie, ani inde na tele.

V súvislosti s pitevným nálezom, vrátane neprítomnosti lokálnych nálezov podávania Fragminu, pri charaktere poranenia a znehybnenia dolnej končatiny je zrejmé, že pacient napriek poučeniu, prevenciu hlbokej žilovej trombózy nedodržal a Fragmin si nepodával. Podľa toxikologických vyšetrení z krvi zosnulého neboli zistené žiadne stopy psychotropných, omamných a toxikologicky významných skupín liečiv. Rovnako neboli zistené stopy kumarínových derivátov a salicylátov.

Vzhľadom na identifikované zistenia tak ÚDZS dospel k záveru, že zdravotná starostlivosť  bola pacientovi poskytovaná lege artis, v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z.z. a bol to  práve pacient, ktorý ignoroval (?) pokyny lekárov. Pacient musí dôverovať odbornosti lekára a nespoliehať sa na „overené rady“, ktoré získa na internete. Hoci médiami rezonujú skôr pochybenia lekárov, pred ich úspechmi, ako vyplýva aj z vyššie uvedeného prípadu, nie je možné za každú  ujmu na zdraví označiť len medicínsky personál.  Back to News