Skip to sitemap

News (Only in Slovak)

MANDELÍK, J., BUTVIN, P., REPÁKOVÁ, K.: Otáľať s úhradou pokút je zbytočné riziko

24/05/2016

Dňa 23.5.2016 vyšla komerčná príloha Hospodárskych novín s názvom „Pokuty na cestách. Rady, ako sa im vyhnúť." V jej samostatnej rubrike bol publikovaný rozhovor s JUDr. Jakubom Mandelíkom, PhD. Na spracovaní problematiky objektívnej zodpovednosti sa významne podieľali aj JUDr. Patrik Butvin a Mgr. Katarína Repáková. Rozhovor a stanovisko... More

MANDELÍK, J., BUTVIN, P.: E-známky narazili na bariéru

04/05/2016

Dňa 3.5.2016 bolo v Hospodárskych novinách v rubrike Spravodajstvo publikované vyjadrenie Advokátskej kancelárie JUDr. Jakub Mandelík, s.r.o. k pokutám za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest bez platnej diaľničnej e-známky. Príspevok zverejňujeme v sekcii Aktuality. More

Zákon NR SR č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobúda účinnosť

01/03/2016

Od 1. marca 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. More

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

25/02/2016

Problematika trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb je v posledných rokoch jednou z najdiskutovanejších tém v systéme práva, ktoré vychádza z kontinentálneho typu právnej kultúry. More

Aktualizácia cenníka advokátskej kancelárie

01/02/2016

V snahe pomôcť vybraným klientom, pre ktorých je prístup k právnej pomoci finančne náročný,  pristúpila naša kancelária k  úprave cenníka. Tým, ktorí sami utrpeli ujmu na zdraví alebo v rodine ktorých došlo k úmrtiu blízkej osoby či už z dôvodu dopravnej nehody, pracovného úrazu, choroby z povolania alebo v dôsledku iného... More

Zmena sídla advokátskej kancelárie

05/01/2016

Oznamujeme klientom, že z dôvodu personálneho rozširovania nášho právnického teamu bude Advokátska kancelária JUDr. Jakub Mandelík, s.r.o., pôvodne sídlom Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, vykonávať s účinnosťou od 15.1.2016 advokáciu v novom sídle spoločnosti Heydukova 12, 811 08 Bratislava. Novým členom kancelárie sa stala advokátska koncipientka JUDr.... More

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

18/11/2015

Oblasť verejného obstarávania je jednou z najsledovanejších oblastí, ktorá spolu s ďalšími pravidlami pre voľný pohyb tovarov, služieb, pracovných síl a kapitálu vytvára prostredie pre konkurenciu v rámci spoločného vnútorného trhu a spolu s nimi je zárukou vyrovnaného a udržateľného rastu, vyššej zamestnanosti... More

MANDELÍK, J., BOŽÍKOVÁ, M.: Doprava a logistika. Čo radí právnik

09/11/2015

V októbri 2015 vyšla komerčná príloha Hospodárskych novín s názvom Doprava a logistika. V jej samostatnej rubrike právny servis boli publikované dve právne štúdie: ako postupovať v prípade poškodenia zvodidiel a keď auto poškodí spadnutý strom.  Na príprave článkov významne spolupracovala naša advokátska kancelária.... More

NR SR schválila vládny návrh zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01/11/2015

Register právnických osôb, ako aj identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci predstavuje logicky jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov so selektívnym, riadeným, zákonom upraveným prístupom pomocou počítačovej siete k údajom v databázach zdrojových registrov. Právne subjekty evidované v registi právnických osôb budú... More

Národná rada SR schválila vládny návrh (nového) Autorského zákona, ktorým sa ku dňu 31.12.2015 zrušuje dovtedy účinný zákon č. 618/2003 Z. z.

05/10/2015

Cieľom koncepcie nového autorského zákona je moderný a flexibilný právny predpis, ktorý zabezpečí autorom a iným nositeľom práv efektívnejší výkon ich práv v rámcoch stanovených európskym a medzinárodným právom. Nová právna úprava upravuje vzťah autorského práva k dielu a vlastníckeho práva k jeho hmotnému substrátu a zavádza osobitnú informačnú povinnosť... More

10