Skip to sitemap

News (Only in Slovak)

MANDELÍK, J., FELEDÍK, Ľ.: Pokuty za e-známky mieria do schránok státisícom vodičov

04/11/2016

Dňa 3.11.2016 bolo v Hospodárskych novinách v rubrike Spravodajstvo publikované vyjadrenie Advokátskej kancelárie JUDr. Jakub Mandelík, s.r.o. k (ne)možnosti vyhnúť sa pokutám za užívanie diaľníc a rýchlostných ciest bez platnej diaľničnej e-známky dodatočným zakúpením ročnej diaľničnej e-známky. Príspevok zverejňujeme v sekcii Aktuality. More

MANDELÍK, J.: Náhrada nemajetkovej ujmy. Analýza rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

24/10/2016

Dňa 24.10.2016 vyšiel Bulletin slovenskej advokácie č. 9/2016, v ktorom bol publikovaný článok JUDr. Jakuba Mandelíka, PhD. „Náhrada nemajetkovej ujmy. Analýza rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky". Článok zverejňujeme v sekcii Aktuality. More

MANDELÍK, J., BUTVIN, P., PALÁSTHYOVÁ, A.: Odškodňovanie úrazov utrpených pri dopravných nehodách

21/10/2016

Dňa 20.10.2016 vyšla komerčná príloha Hospodárskych novín s názvom „Doprava a logistika", v ktorej bolo publikované vyjadrenie Advokátskej kancelárie JUDr. Jakub Mandelík, s.r.o. k odškodňovaniu úrazov utrpených pri dopravných nehodách. Článok spolu so stanoviskom kancelárie zverejňujeme v sekcii Aktuality.  More

Novela zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

02/09/2016

Návrhom zákona sa plnia dva zo záväzkov vlády Slovenskej republiky podľa Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 až 2020. V časti Regionálne školstvo sa vláda Slovenskej republiky zaviazala, že vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1.9.2016 a následne, za... More

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 6/2016

08/07/2016

Najvyšší súd SR vydal v poradí šiestu tohtoročnú Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov vo veciach trestných. Zbierku si môžete pozrieť na stránke http://www.supcourt.gov.sk/rok-2016/   . More

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 5/2016

22/06/2016

Najvyšší súd SR vydal v poradí piatu tohtoročnú Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov vo veciach správnych. Zbierku si môžete pozrieť na stránke http://www.supcourt.gov.sk/rok-2016/   . More

Nový Rokovací poriadok Najvyššieho súdu SR

08/06/2016

Plénum Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na zasadnutí konanom 7. júna 2016 sa podľa § 20, § 24 , § 45 ods. 3 a § 59 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov uznieslo na novom rokovacom poriadku. Jeho celé znenie zverejňujeme v sekcie Aktuality. More

MANDELÍK, J., BUTVIN, P., REPÁKOVÁ, K.: Otáľať s úhradou pokút je zbytočné riziko

24/05/2016

Dňa 23.5.2016 vyšla komerčná príloha Hospodárskych novín s názvom „Pokuty na cestách. Rady, ako sa im vyhnúť." V jej samostatnej rubrike bol publikovaný rozhovor s JUDr. Jakubom Mandelíkom, PhD. Na spracovaní problematiky objektívnej zodpovednosti sa významne podieľali aj JUDr. Patrik Butvin a Mgr. Katarína Repáková. Rozhovor a stanovisko... More

MANDELÍK, J., BUTVIN, P.: E-známky narazili na bariéru

04/05/2016

Dňa 3.5.2016 bolo v Hospodárskych novinách v rubrike Spravodajstvo publikované vyjadrenie Advokátskej kancelárie JUDr. Jakub Mandelík, s.r.o. k pokutám za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest bez platnej diaľničnej e-známky. Príspevok zverejňujeme v sekcii Aktuality. More

Zákon NR SR č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobúda účinnosť

01/03/2016

Od 1. marca 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. More

10