Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

News (Only in Slovak)

MANDELÍK, J., BOŽÍKOVÁ, M.: Doprava a logistika. Čo radí právnik

09/11/2015

V októbri 2015 vyšla komerčná príloha Hospodárskych novín s názvom Doprava a logistika. V jej samostatnej rubrike právny servis boli publikované dve právne štúdie: ako postupovať v prípade poškodenia zvodidiel a keď auto poškodí spadnutý strom.  Na príprave článkov významne spolupracovala naša advokátska kancelária.... More

NR SR schválila vládny návrh zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01/11/2015

Register právnických osôb, ako aj identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci predstavuje logicky jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov so selektívnym, riadeným, zákonom upraveným prístupom pomocou počítačovej siete k údajom v databázach zdrojových registrov. Právne subjekty evidované v registi právnických osôb budú... More

Národná rada SR schválila vládny návrh (nového) Autorského zákona, ktorým sa ku dňu 31.12.2015 zrušuje dovtedy účinný zákon č. 618/2003 Z. z.

05/10/2015

Cieľom koncepcie nového autorského zákona je moderný a flexibilný právny predpis, ktorý zabezpečí autorom a iným nositeľom práv efektívnejší výkon ich práv v rámcoch stanovených európskym a medzinárodným právom. Nová právna úprava upravuje vzťah autorského práva k dielu a vlastníckeho práva k jeho hmotnému substrátu a zavádza osobitnú informačnú povinnosť... More

MANDELÍK, J.: Zmluva o nájme musí byť písomná

22/08/2015

Dňa 20.8.2015 bola v Hospodárskych novinách v rubrike Poradca publikovaná pomerne rozsiahla štúdia na tému ochrana prenajímateľov bytov. K jednému z článkov poskytla rozhovor naša advokátska kancelária. Príspevok zverejňujeme v sekcii Aktuality. More

MANDELÍK, J., BUTVIN, P.: Nahnevali Vás úradníci: sťažujte sa

10/08/2015

Dňa 7.8.2015 bol v Hospodárskych novinách v rubrike Poradca publikovaný článok Nahnevali Vás úradníci: sťažujte sa. Na príprave článku významne spolupracovala naša advokátska kancelária. Nakoľko bol príspevok z dôvodu limitovaného priestoru zverejnený len v skrátenom rozsahu, týmto ho nielen pre našich klientov zverejňujeme v sekcii Aktuality v celom znení. More

Hlavné mesto nevie, čo sa deje v jeho podnikoch

21/07/2015

Dňa 19.7.2015 bol na on-line verzii pravda.sk v sekcii domáce správy publikovaný článok Hlavné mesto nevie, čo sa deje v jeho podnikoch. Na príprave tohto článku spolupracovala naša advokátska kancelária. Príspevok zverejňujeme v sekcii Aktuality. More

Národná rada SR schválila novelu Občianskeho súdneho poriadku a súvisiacich predpisov

07/05/2015

Novelou Občianskeho súdneho poriadku sa vytvárajú legislatívne podmienky pre vykonanie nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach. Cieľom prijatej novely je účinne zabezpečiť, aby bola chránenej osobe, v prípade je premiestnenia z jedného členského štátu do druhého,... More

MANDELÍK, J., BUTVIN, P.: Lex Váhostav - stručná právna analýza

07/05/2015

Dňa 5.5.2015 bola v Hospodárskych novinách, v prílohe Firmy & Financie, publikovaná pomerne rozsiahla štúdia ku schválenej novele Obchodného zákonníka a ďalších predpisov (známej ako „Lex Váhostav"). Na príprave jedného z článkov významne spolupracovala naša advokátska kancelária.  Nakoľko bol príspevok z dôvodu limitovaného priestoru... More

Národná rada SR schválila novelu Zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov

14/04/2015

Novelou Zákona o spotrebiteľských úveroch sa zavádzajú dve meritórne zmeny; zavedenie povoľovacieho procesu pre veriteľov a zavedenie povinnosti nahliadania do registra údajov o spotrebiteľských úveroch z dôvodu posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. S účinnosťou od 1.4.2015 sa zavádza proces pre získanie povolenia na poskytovanie... More

MANDELÍK, J., REPÁKOVÁ, K.: Ako zatočiť s neplatičmi v byte

31/03/2015

Dňa 27.3.2015 bola v Hospodárskych novinách, v prílohe Firmy & Financie, publikovaná pomerne rozsiahla štúdia na tému ako zatočiť s neplatičmi v byte. Na príprave článku významne spolupracovala naša advokátska kancelária.  Nakoľko bol príspevok z dôvodu limitovaného priestoru zverejnený len v skrátenom rozsahu, týmto ho nielen pre našich... More