Skip to sitemap

Only in Slovak - Deň otvorených dverí SAK

14/05/2019

Only in Slovak

Dňa 24. apríla 2019 sa v Bratislave v rámci tradičnej osvetovej akcie Dňa otvorených dverí SAK, ktorý je jedným z viacerých podujatí organizovaných v rámci osláv Dňa advokácie. Cieľom podujatia je najmä snaha priblížiť činnosť advokátov čo najširšiemu okruhu ľudí. 

Deň otvorených dní Slovenská advokátska komora

 


Back to News