Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - DUDÁŠOVÁ, B.: Covid ako choroba z povolania

10/11/2020

Only in Slovak

Súčasná epidemiologická situácia vystavuje isté skupiny zamestnancov pri plnení pracovných povinností zvýšenému riziku nákazy novým druhom koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19.

Možno však nákazu vírusom SARS-CoV-2 počas výkonu pracovných činností považovať za chorobu z povolania?

Na Slovensku a vo svete je COVID -19 najaktuálnejšia a najhorúcejšia téma, ktorou sa zaoberala aj koncipientka našej advokátskej kancelárie, Mgr. Beáta Dudášová. 

 

DUDÁŠOVÁ,B.: Covid ako choroba z povolania   

 

 


Back to News