Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - Konferencia : Bezpečnosť cestnej premávky 2018

17/09/2018

Only in Slovak

V dňoch 12. – 14. septembra 2018 sa v hoteli Atrium, Vysoké Tatry uskutočnila konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť  cestnej premávky 2018, ktorej sa osobne zúčastnil JUDr. Jakub Mandelík, PhD.

Konferenciu môžeme zaradiť medzi široko koncipované podujatie, ktoré sa konalo pod záštitou ministra dopravy a výstavby. Ide o tradičnú výmenu poznatkov a názorov odborníkov s cieľom znížiť nehodovosť a zvýšiť bezpečnosť na našich i európskych cestách. Gestormi  konferencie sú Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou.

Medzi hlavné témy konferencie sa zaradili :

  • ·         Legislatíva – vývoj dopravnej nehodovosti v SR
  • ·         Dopravné značenie a bezpečnostné zariadenia na cestnej sieti SR
  • ·         Tunely – technické vybavenie zabezpečenie prevádzky a bezpečnosť
  • ·         Technické riešenia pre bezpečnosť cestnej premávky

 

 Bezpečnosť cestnej premávky 2018 


Back to News