Skip to sitemap

Only in Slovak - KOSTROŠ,A.: Nová ochrana whistleblowerov

12/03/2019

Only in Slovak

Dňa 1.3.2019 vstúpil do účinnosti zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý možno označiť ako zákon o ochrane whisleblowerov. Nová právna úprava má ambíciu reagovať na aplikačné nedostatky predchádzajúceho právneho stavu v tejto oblasti. Cieľom tohto príspevku je poskytnúť základný prehľad novej právnej úpravy a to najmä so zameraním na možnosti samostného oznamovateľa. 

 

KOSTROŠ, A.:  Nová ochrana whistleblowerov


Back to News