Skip to sitemap

Only in Slovak - KOSTROŠ,A.: Práva cestujúcich v leteckej doprave vo svetle aktuálnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie

02/10/2018

Only in Slovak

Letecká doprava je vo všeobecnosti považovaná za najbezpečnejší, najrýchlejší a azda aj najpohodlnejší spôsob prekonávania vzdialeností. Napriek tomu veľa z nás postretli v letiskovej hale nepríjemnosti spojené s meškajúcim lietadlom či neprichádzajúcou batožinou. Hoci to už zmeškanú rodinnú udalosť či pokazený začiatok dovolenky nenapraví, cestujúci v takýchto prípadoch disponujú pomerne širokým katalógom práv. Ich konkretizáciou sa v poslednom období zaoberal aj Súdny dvor Európskej únie. Dominantným cieľom tohto príspevku je rozbor fundamentálnych práv cestujúcich v leteckej doprave s poukazom na recentné rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie.

 

KOSTROŠ, A.: Práva cestujúcich v leteckej doprave vo svetle aktuálnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie 

 

Príspevok bol uverejnený na portáli najpravo.sk dňa 2.10.2018

http://www.najpravo.sk/clanky/prava-cestujucich-v-leteckej-doprave-vo-svetle-aktualnej-judikatury-sudneho-dvora-europskej-unie.html

 


Back to News