Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - LOMAKA, I.: (Ne)začatie konania pri nepodaní žiadosti na predpísanom tlačive v konaní vo veciach sociálneho poistenia

10/12/2018

Only in Slovak

Dávkové konanie pred Sociálnou poisťovňou sa začína najčastejšie na základe písomne podanej žiadosti, resp. iným zákonom špecifikovaným spôsobom (napr. spísaním žiadosti, požiadaním o spísanie žiadosti, atď.). Špecifickým znakom začatia konania vo veciach sociálneho poistenia sú formálne náležitosti žiadosti. Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) legitimizuje Sociálnu poisťovňu, aby v niektorých dávkových veciach rozhodnutie viazala na žiadosť, ktorá musí byť vyplnená na ňou určenom tlačive.

 

LOMAKA, I.: (Ne) začatie konania pri nepodaní žiadosti na predpísanom tlačive v konaní vo veciach sociálneho poistenia.


Back to News