Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - LOMAKA, I.: Red Bull prehral spor

04/09/2019

Only in Slovak

Dňa 29.7.2019 vydal Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor EÚ“) rozsudok vo veci Ochrannej známky Európskej únie - Red Bull GmbH, sp. zn. C-124/18P. Všeobecný súd začal konanie na základe žalôb podaných spoločnosťou Red Bull GmbH (ďalej len „Red Bull“) voči rozhodnutiam EUIPO o neplatnosti známky, a rozhodol, že žaloby zamieta. Následne sa Red Bull odvolal na Súdny dvor EÚ a domáhal sa zrušenia rozhodnutí, ktoré stanovili, že grafické ochranné známky Red Bullu sú neplatné. Ochranné známky (obe boli identické) sa skladali z dvoch farieb – modrej a striebornej, pričom Red Bull uviedol nasledovný opis: „Požadovaná ochrana zahŕňa modrú (RAL 5002) a striebornú farbu (RAL 9006). Pomer farieb je približne 50 % - 50%.

Súdny dvor EÚ konštatoval, že ochranná známka pozostávajúca z kombinácie farieb musí spĺňať systematické usporiadanie spájajúce farby dopredu určeným a ustáleným spôsobom. Určenými podmienkami sa má zabezpečiť jasnosť a presnosť ochrannej známky. Vyplýva to predovšetkým zo zásady „požiadavka na dostupnosť farieb“, aby ostatní podnikatelia nemali zamedzený prístup k jednotlivým farbám. Modrá v kombinácii so striebornou farbou 50 na 50  evidentne nemá takýto charakter a uvedený fakt nepomohol zvrátiť ani argument Red Bullu, že farebné ochranné známky majú prirodzené menšiu schopnosť sprostredkovať akýkoľvek presný význam. 

 

LOMAKA, I.: Red Bull prehral spor 


Back to News