Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - LOMAKA, I.: Účinky domáhania sa vrátenia darovanej nehnuteľnosti pred zavŕšením jej prevodu na tretiu osobu

12/11/2018

Only in Slovak

Dožadovanie sa vrátenia daru je osobitným spôsobom nadobudnutia veci predchádzajúcim vlastníkom. Obdarovaná osoba môže do právnych účinkov vrátenia daru spredmetom nakladať podľa vlastnej vôle v medziach platných právnych predpisov. Avšak aplikačný problém nastáva, ak darovaným predmetom je nehnuteľnosť.

LOMAKA, I.: Účinky domáhania sa vrátenia darovanej nehnuteľnosti pred zavŕšením jej prevodu na tretiu osobu 


Back to News