Skip to sitemap

Only in Slovak - MANDELÍK, J.: Objektívna a subjektívna premlčacia doba - podmienky ich počítania

13/06/2018

Only in Slovak

V časopise Súkromné právo č. 2/2018, ktorý vydáva vydavateľstvo Wolters Kluwer, bol publikovaný článok JUDr. Jakuba Mandelíka, PhD., pod názvom Objektívna a subjektívna premlčacia doba – podmienky ich počítania. Nakoľko scan článku nie je dostupný v najvyššej možnej kvalite, uvádzame zároveň celú textáciu článku v originálnej podobe. Článok zverejňujeme v sekcii Aktuality. 

Objektívna a subjektívna premlčacia doba – podmienky ich počítania

Originálna podoba článku  

 

 


Back to News