Skip to sitemap

Only in Slovak - MANDELÍK, J.: Technický výklad pravidiel cestnej premávky

18/05/2018

Only in Slovak

V časopise Znalectvo – doprava cestná, elektrotechnika, strojárstvo a iné technické odbory, ktorý vydáva Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej univerzity 2x ročne, bol publikovaný článok JUDr. Jakuba Mandelíka, PhD., pod názvom Technický výklad pravidiel cestnej premávky. Článok zverejňujeme v sekcii Aktuality.

MANDELÍK, J.: Technický výklad pravidiel cestnej premávky
Back to News