Skip to sitemap

Only in Slovak - Petržalka.sk: Rada právnika: Problém hlučných susedov

01/06/2020

Only in Slovak

Situácia súvisiaca s pandémiou v mnohom zmenila naše bežné návyky, čo sa prejavuje aj v náraste času stráveného v domácom prostredí. Týka sa to i práce z domu, ktorú môže narušiť hlučný sused. V nasledujúcom texte vám JUDr. Jakub Mandelík priblíži, kedy rušenie zo strany suseda možno považovať za neprimerané a aké možnosti obrany vám právny poriadok poskytuje.

 

Článok je dostupný aj v PDF súbore na strane číslo 19: Petrzalka.sk: Rada právnika: Problém hlučných susedov 

 Back to News