Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - Prednáška: Uplatňovanie nárokov zo škodových udalostí v (medzinárodnej) cestnej doprave

18/12/2018

Only in Slovak

Radi by sme Vás pozvali na seminár advokáta JUDr. Jakuba Mandelíka, PhD., ktorý sa uskutoční dňa 21. februára 2019 v ROSET BOUTIQUE HOTEL, Bratislava.

Hlavným cieľom seminára je poskytnúť Vám návody, ako čo najefektívnejšie riešiť vzniknuté škodové udalosti v doprave, ako aj s návrhmi na preventívnu ochranu práv dotknutých subjektov.

Seminár je určený predovšetkým pre spoločnosti ktoré podnikajú vo vnútroštátnej ale i medzinárodnej cestnej doprave, ako aj ďalším subjektom súkromnej i verejnej sféry.

Ďalšie informácie sa dozviete na stránke spoločnosti C.H.BECK :

https://www.beck.sk/uplatnovanie-narokov-zo-skodovych-udalosti-v-medzinarodnej-cestnej-doprave 


Back to News