Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - ZMENY V CESTNEJ PREMÁVKE

28/09/2020

Only in Slovak

V cestnej premávke a súvisiacich predpisoch platia v posledných týždňoch viaceré menšie novinky, ktorých začiatok účinnosti  sa rozložil do viacerých termínov. Niektoré platia od augusta, iné od septembra a od novembra a jedna zmena bola presunutá dokonca až na koniec roka 2021.  Podrobnosti približuje JUDr. Patrik Butvin z advokátskej kancelárie JUDr. Jakuba Mandelíka, PhD.,  kde sa pre denník Hospodárske noviny vyjadril k spomínaným najvýznamnejším zmenám v cestnej premávke.

Články v PDF forme na danú problematiku sú dostupné na : 

Butvin, P., Skúšky pre vodičov mopedov  

Butvin,P. , Zmeny v cestnej doprave 


Back to News