Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Prejsť na navigáciu

LOMAKA, I. Nárokovateľnosť postupu správneho orgánu podľa zásad správneho poriadku a dobrej verejnej správy

2. 10. 2018

Aplikácia všeobecných zásad zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), ktoré sú uvedené v § 3, slúži predovšetkým na vyplňovanie procesných medzier v konaní  ako logický dopad skutočnosti, že právom sa nedá a nemôže dať upraviť každá štruktúra procesného konania. Existujú zákonné úpravy osobitných správnych konaní, ktoré síce vylučujú subsidiárnu aplikáciu správneho poriadku, ale neobsahujú vlastnú úpravu všeobecných princípov (napr. zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskoršieho predpisu alebo zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov). V článku sa rieši problematika, či účastník konania je oprávnený si v takýchto osobitných konanich nárokovať postup správneho orgánu v zmysle základných princípov vyjadrených v § 3 správneho poriadku. Rovnako sa v článku analyzuje nárokovateľnosť postupu správneho orgánu podľa princípov dobrej verejnej správy špecifikovaných v Odporúčaní CM/REC (2007) 7 Výboru ministrov o dobrej verejnej správe, ktoré bolo prijaté Radou Európy za účelom zabezpečenia tzv. dobrej verejnej správy v členských štátoch.

 

LOMAKA, I.: Nárokovateľnosť postupu správneho orgánu podľa zásad správneho poriadku a dobrej verejnej správy


späť na Aktuality