Prejsť na navigáciu

JUDr. Patrik Butvin

img_0247
Postavenie: Advokát
Oblasti práva: Obchodné právo záväzkové a spoločností
Občianske právo
Autorské právo a právo duševného vlastníctva
Nekalá súťaž
Finančné právo
Ústavné a správne právo
Vzdelanie: Apríl 2014 obhajoba rigoróznej práce a vykonanie rigoróznej skúšky na Právnickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave.
2007 – 2012 absolvovanie Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Jazyky: anglický jazyk
E-mail: butvin@mandelik.sk