Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Mgr. Barbora Štecová

1

Postavenie:                 Projektová manažérka 

E – mail:                      office@mandelik.sk 

Verejné obstarávanie označuje proces, resp. stanovuje zákonné pravidlá a postupy, ktorými sa riadi zadávanie zákaziek, koncesii, eventuálne súťaže návrhov, pričom jeho hlavným cieľom je zabezpečiť transparentnosť, hospodárnosť a otvorenosť postupov verejného obstarávania a umožniť hospodárskym subjektom ponúkať svoje služby a tovary na celom území Európskej únie. Služby v oblasti verejného obstarávania poskytujeme komplexne, odborne a kvalitne s akcentom na rešpektovanie základných princípov verejného obstarávania, a to tak pre verejných obstarávateľov, ako aj pre záujemcov (uchádzačov) o verejné zákazky (zákazky). Zvoľte si toho správneho partnera pre poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania.