Springe zum Seitenübersicht

JUDr. Ivan Lomaka

Ivan Lomaka 

Postavenie: Advokátsky koncipient
Oblasti práva: Autorské právo
Občianske právo
Obchodné právo záväzkové
Pracovné právo
Správne právo procesné
Stavebné právo
Vzdelanie:
Apríl 2021 obhajoba rigoróznej práce a vykonanie rigoróznej skúšky na Právnickej fakulte
Trnavskej univerzity v Trnave                                                                                                        2012-2017 absolvovanie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
Jazyky: anglický jazyk, ruský jazyk
E-mail: lomaka@mandelik.sk