Bevor wir beginnen: werfen Sie einen Blick auf die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten

Wenn Sie eine Website besuchen, die Cookies speichert, wird eine kleine Textdatei auf Ihrem Computer erstellt und in Ihrem Browser gespeichert. Wenn Sie dieselbe Seite das nächste Mal besuchen, hilft sie Ihnen, schneller ins Internet zu gelangen. Unsere Website wird Ihnen relevante Informationen zur Verfügung stellen und Ihnen die Arbeit erleichtern.

Wir verwenden Cookies hauptsächlich für anonyme Besucheranalysen und zur Verbesserung unserer Website. Wenn Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies blockiert werden, kann es sein, dass die Website langsamer wird und einige Teile der Website nicht ganz korrekt funktionieren.

Springe zum Seitenübersicht

News

Young Lawyers Academy 3 v Štrasburgu v dňoch 03. – 12. júna 2024

28.06.2024

V dňoch 03. – 12. júna 2024 sa v Trieri, Štrasburgu a Luxemburgu pod záštitou Európskej akadémie práva uskutočnil seminár so zameraním na súdne spory v rámci Európskej únie, konanie pred Súdnym dvorom EÚ ako aj konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva. Jedným z absolventov seminára bola aj naša kolegyňa, JUDr. Zuzana Baxová, ktorá... Mehr

Úspechy našich kolegov

10.06.2024

Tešíme sa z úspechov našich kolegov  🥳 🥉🏆 Tomáš, srdečne gratulujeme k: 3. miestu v esejistickej súťaži o Cenu Petra Blahu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave na tému „S umelou inteligenciou INTELIGENTNE: Esej o AI, jej regulácii a etickom využívaní", 22 miestu v medzinárodnej súťaži Sports Arbitration Moot 2024. ... Mehr

Advokát, Advokátsky koncipient

24.05.2024

Staňte sa súčasťou nášho tímu! Do nášho tímu hľadáme kolegu/ kolegyňu na pozíciu Advokát, Advokátsky koncipient, bližšie informácie nájdete v priloženom linku.     https://www.profesia.sk/praca/advokatska-kancelaria-judr-jakub-mandelik/O4837984?search_id=7b9d1c13-c9a9-4d6e-9744-a4257ded0749 Mehr

Deň advokácie

02.05.2024

Deň advokácie - 27. apríl, je oslavou slobodnej advokácie na Slovensku a k tomuto významnému podujatiu patrí aj projekt poskytovania bezplatného právneho poradenstva občanom organizovaný pod záštitou Slovenskej advokátskej komory. Tak ako každý rok, tak aj tento sa ho zúčastnil aj JUDr. Jakub Mandelík, PhD. Je dôležité, aby občania vedeli, že majú... Mehr

18. Workshop znalcov cestnej dopravy

29.04.2024

V dňoch 05. – 06. apríla  2024 sa v hoteli PALACE v Novom Smokovci pod záštitou Asociácie znalcov cestnej dopravy uskutočnil 18. Medzinárodný workshop znalcov cestnej dopravy. Jedným z pozvaných prednášajúcich bol aj JUDr. Jakub Mandelík, PhD., ktorý prednášal na tému: Advokát poškodeného pri dopravnej nehode v trestnom a priestupkovom konaní. Výhrady... Mehr

Súd v Maroku

10.04.2024

Naša všestranná starostlivosť o klienta obnáša aj hájenie jeho záujmov za hranicami únie. O našej húževnatosti a odhodlaní svedčí aj nedávna pracovná cesta do Maroka za účelom vybavenia veci v trestnom konaní.   Mehr

Uplatnenie práva spoločnosťou Audi AG ako majiteľa ochrannej známky EÚ

28.02.2024

 Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor") vydal dňa 25.1.2024 rozsudok, sp. zn. C ‑ 334/22, vo veci návrhu na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podaný Krajským súdom Varšava v Poľsku (Sąd Okręgowy w Warszawie), ktorý súvisí so súdnym konaním iniciovaným spoločnosťou Audi AG c/a GQ. Meritom... Mehr

Právo podozrivého nahliadať do spisu

15.01.2024

Nahliadanie do spisového materiálu a prístup k dôkazom je jedným z najdôležitejších práv v rámci trestného konania.  V trestnom konaní má právo nahliadať do spisu až obvinená osoba (z podozrivého sa stáva obvinený len čo policajt voči nej vznesie obvinenie) . Práva podozrivého sú výrazne užšie. Právo na nazeranie do... Mehr

APPA - Memorandum o porozumení

01.12.2023

Asociácia pomoci postihnutým – APPA a  Advokátska kancelária JUDr. Jakub Mandelík, s.r.o. sa rozhodli uzavrieť memorandum o porozumení ako vyjadrenie jednotnej vôle a snahy poskytovať pomoc ľuďom, ktorých kvalita života bola v dôsledku spôsobenej ujmy na zdraví znížená. Mehr

SIBAF v spolupráci s AKJM pripravili zaujímavú odbornú prezentáciu

09.11.2023

Dňa 9. novembra 2023 sa v kongresovom centre TECHNOPOL uskutočnil seminár pod záštitou odborného garanta SIBAF, lídra v oblasti poistného vzdelávania. Jedným z pozvaných a zároveň aj prednášajúcich bol JUDr. Jakub Mandelík, PhD. s pútavou témou: Právo poisteného vs. pasivita poisťovateľa. Cieľom tohto workshopu bolo nadobudnúť poznatky z praxe advokáta. Mehr