Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

News

18. Workshop znalcov cestnej dopravy

29/04/2024

V dňoch 05. – 06. apríla  2024 sa v hoteli PALACE v Novom Smokovci pod záštitou Asociácie znalcov cestnej dopravy uskutočnil 18. Medzinárodný workshop znalcov cestnej dopravy. Jedným z pozvaných prednášajúcich bol aj JUDr. Jakub Mandelík, PhD., ktorý prednášal na tému: Advokát poškodeného pri dopravnej nehode v trestnom a priestupkovom konaní. Výhrady... More

Súd v Maroku

10/04/2024

Naša všestranná starostlivosť o klienta obnáša aj hájenie jeho záujmov za hranicami únie. O našej húževnatosti a odhodlaní svedčí aj nedávna pracovná cesta do Maroka za účelom vybavenia veci v trestnom konaní.   More

Uplatnenie práva spoločnosťou Audi AG ako majiteľa ochrannej známky EÚ

28/02/2024

 Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor") vydal dňa 25.1.2024 rozsudok, sp. zn. C ‑ 334/22, vo veci návrhu na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podaný Krajským súdom Varšava v Poľsku (Sąd Okręgowy w Warszawie), ktorý súvisí so súdnym konaním iniciovaným spoločnosťou Audi AG c/a GQ. Meritom... More

Právo podozrivého nahliadať do spisu

15/01/2024

Nahliadanie do spisového materiálu a prístup k dôkazom je jedným z najdôležitejších práv v rámci trestného konania.  V trestnom konaní má právo nahliadať do spisu až obvinená osoba (z podozrivého sa stáva obvinený len čo policajt voči nej vznesie obvinenie) . Práva podozrivého sú výrazne užšie. Právo na nazeranie do... More

APPA - Memorandum o porozumení

01/12/2023

Asociácia pomoci postihnutým – APPA a  Advokátska kancelária JUDr. Jakub Mandelík, s.r.o. sa rozhodli uzavrieť memorandum o porozumení ako vyjadrenie jednotnej vôle a snahy poskytovať pomoc ľuďom, ktorých kvalita života bola v dôsledku spôsobenej ujmy na zdraví znížená. More

SIBAF v spolupráci s AKJM pripravili zaujímavú odbornú prezentáciu

09/11/2023

Dňa 9. novembra 2023 sa v kongresovom centre TECHNOPOL uskutočnil seminár pod záštitou odborného garanta SIBAF, lídra v oblasti poistného vzdelávania. Jedným z pozvaných a zároveň aj prednášajúcich bol JUDr. Jakub Mandelík, PhD. s pútavou témou: Právo poisteného vs. pasivita poisťovateľa. Cieľom tohto workshopu bolo nadobudnúť poznatky z praxe advokáta. More

17. Workshop znalcov cestnej dopravy

23/09/2023

V dňoch 22. – 23. septembra 2023 sa v hoteli Ski & Wellness Residence Družba, Demänovská Dolina  pod záštitou Asociácie znalcov cestnej dopravy uskutočnil 17. Medzinárodný workshop znalcov cestnej dopravy. Jedným z pozvaných prednášajúcich bol aj JUDr. Jakub Mandelík, PhD., ktorý prednášal na tému: Stret opozitných technických záverov znalcov -... More

Rusovské noviny: Ochrana pred prevísajúcimi konármi susedovho stromu

01/07/2023

Rada právnika:  Ochrana pred prevísajúcimi konármi susedovho stromu. Susedské spory sú neustále živou a problematickou témou, ktorá so sebou prináša viaceré otázniky. Najmä v letnom a jesennom období mnohých trápia prevísajúce konáre stromu či padajúca úroda susedovho stromu na pozemok. Riešení je hneď niekoľko.   ... More

REPORTÁŽ TV MARKÍZA - TV NOVINY

09/05/2023

Na čo by ste si mali dávať pozor pri aplikovaní kyseliny hyalurónovej? Akýkoľvek invazívny zákrok do kože môže vykonávať jedine lekár. Neodborná aplikácia kyseliny hyalurónovej môže viesť ku komplikáciám. Viac sa dozviete v reportáži, v ktorej sa k danej téme vyjadruje aj právnička Mgr. Michaela Šmelková. More

Výška nemajetkovej ujmy – hierarchia hodnôt

19/04/2023

Voľná úvaha pri určení výšky nemajetkovej ujmy umožňuje súdom reagovať na rozličné životné situácie, avšak na druhej strane, ako garantovať poškodenému, aby priznaná suma bola primeranou satisfakciou za vzniknutú ujmu? Keďže do rozsahu krytia povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel patrí aj náhrada nemajetkovej ujmy, došlo k rozšíreniu súdnych... More