Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - APPA - Memorandum o porozumení

01/12/2023

Only in Slovak

Asociácia pomoci postihnutým – APPA a Advokátska kancelária JUDr. Jakub Mandelík, s.r.o. sa rozhodli uzavrieť memorandum o porozumení ako vyjadrenie jednotnej vôle a snahy poskytovať pomoc ľuďom, ktorých kvalita života bola v dôsledku spôsobenej ujmy na zdraví znížená.

Memorandum o porozumení:

ZDÔRAZŇUJE dôležitosť pomoci ľuďom, ktorí utrpeli ujmu na zdraví,

PODČIARKUJE význam spolupráce pri ochrane subjektívnych práv a nárokov poškodených, ktorí sú krátkodobo, dlhodobo alebo doživotne postihnutí ujmou na zdraví,

ZAZNAMENÁVA potrebu efektívnej súčinnosti v pomoci druhým v rámci liečebného procesu, ako i v oblasti dosiahnutie náhrady im spôsobených škôd,

UZNÁVA a rešpektuje samotný záujem poškodených o pomoc v oblasti danej spolupráce,

POTVRDZUJE bezodplatnosť vzájomnej spolupráce a jej rozvíjanie v plnej zhode s princípom dobromyseľnosti.


Back to News