Skip to sitemap

Testimonials (Only in Slovak)

Mária Chlebčoková, Bratislava: 

Ďakujem za spoluprácu s JUDr. Jakubom Mandelíkom. Som spokojná za právnické služby, že ma tak dobre obhájil. Odporúčam túto advokátsku kanceláriu v plnej spokojnosti. Ďakujem i JUDr. Butvinovi a cele advokátskej kancelárii. 

Lýdia Šteffeková, Bratislava:

V predmetnej veci uplatnenia nárokov na náhradu škody na zdraví ma zastupovala Advokátska kancelária JUDr. Jakub Mandelík, s.r.o. So službami právneho zastúpenia s pozitívnym výsledkom som bola veľmi spokojná. Ocenila som profesionálny prístup ako aj ľudský a ohľaduplný prístup pre mňa v náročnej životnej situácií. Na advokátsku kanceláriu JUDr. Jakub Mandelík, s.r.o. sa môžem v prípade potreby s dôverou obrátiť aj v budúcnosti.  

Jozef Horváth, Blatné:

Advokátskej kancelárií JUDr. Jakuba Mandelíka patrí veľké poďakovanie za profesionálny prístup a poskytnuté právne služby v súdnom konaní vo veci uplatnenia nárokov na náhradu škody na zdraví. Vrelo odporúčame právne služby aj iným klientom.

Marek Kujan, Veľké Leváre:

S právnym zastúpením JUDr. Jakuba Mandelíka a jeho tímu som veľmi spokojný. Sú to ľudia na správnom mieste a komunikácia s Jakubom je veľmi výborná a priateľská Ku každému prípadu pristupuje s maximálnym nasadením. Touto cestou mu ďakujem veľmi pekne za zastupovanie a v prípade potreby sa teším na ďalšiu spoluprácu.

Pavel Brndiar, Tisovec

Týmto vyjadrujem spokojnosť s právnymi službami A.K. JUDr. Jakuba Mandelíka a zároveň sa chcem poďakovať za poskytnutú právnu pomoc pri uplatňovaní nároku na odškodnenie po pracovnom úraze. Ešte raz ďakujem a prajem celému kolektívu pevné zdravie a veľa úspechov v ďalšej práci. 

Veronika Frčová, Babín:

S právnymi službami Advokátskej kancelárie JUDr. Jakub Mandelík, s.r.o. som bola veľmi spokojná. Spolupráca prebiehala na vysokej úrovni, o všetkom som bola včas a zrozumiteľne informovaná. Advokátsku kanceláriu JUDr. Jakub Mandelík, s.r.o. vrelo odporúčam. ĎAKUJEM.

Danuta Trembošová, Veľký Biel:

S právnymi službami som bola veľmi spokojná, za ktoré pekne ďakujem.

Terézia Slaná, Myjava:

S Vašou spoluprácou a pomocou som bola nadmieru spokojná. Keby sa mi v živote ešte niečo stalo, tak by som sa opäť obrátila na Vás, lebo Vám verím. Veľká srdečná vďaka za všetko, čo ste pre mňa urobili.

Ján Lassu, Senec:

Touto cestou sa chcem poďakovať Advokátskej kancelárii JUDr. Jakuba Mandelíka za poskytnuté právne služby, s ktorými som bol nadmieru spokojný. Celé právne riešenie prebiehalo na vysokej a profesionálnej úrovni a ak bude treba určite Vaše právne služby využijem aj v budúcnosti. Prajem Vašej kancelárii veľa spokojných klientov.    

Juraj Kovács, Bratislava:

S poskytnutými právnymi službami JUDr. Mandelíka a JUDr. Trubanovej som bol spokojný, zastupovanie prebehlo na vysokej profesionálnej úrovni. Rovnako oceňujem ich ľudský prístup.  

Blanka Véghová, Bratislava:

S poskytnutými právnickými službami kancelárie JUDr. J. Mandelíka ako aj p. JUDr. Trubanovej som bola nadmieru spokojná. Aj v budúcnosti ak bude treba sa s dôverou obrátim na vašu právnickú kanceláriu. Ďakujem celému kolektívu.  

Alena Minarovičová, Palárikovo:

S poskytnutými právnickými službami vašej kancelárie som bola spokojná, vzhľadom na zložitosť prípadu všetko prebehlo k spokojnosti všetkých strán a v relatívne krátkom čase. Týmto sa chcem vašej spoločnosti poďakovať za spoluprácu a odbornosť s odporúčaním pre prípadných ďalších klientov.

Alžbeta Londáková, Senica:

Ďakujem Advokátskej kancelárii JUDr. Mandelíka, menovite JUDr. Mandelíkovi a JUDr. Trubanovej za poskytnutie maximálne profesionálnych právnych služieb. Zároveň oceňujem férové jednanie, individuálny prístup, morálnu podporu. Vyjadrujem spokojnosť s pozitívnym výsledkom v konaní o náhradu škody. Verím, že v prípade potreby sa môžem kedykoľvek na Advokátsku kanceláriu JUDr. Mandelíka s dôverou obrátiť. Ďakujem.

Vincent Andreutti, Brezno:

S právnymi službami zo strany Advokátskej kancelárie JUDr. Jakuba Mandelíka som spokojný a touto cestou ďakujem za férové jednanie zo strany advokátov aj samotného šéfa Advokátskej kancelárie.

Samuel Bokroš, Šenkvice: 

Vyjadrujem veľké poďakovanie celej advokátskej kancelárii za poskytnuté služby, úctivý prístup k obyčajnému človeku po ťažkom úraze, aj za konečný výsledok, ktorý táto kancelária pre mňa dosiahla.

Eduard Uličný, Bratislava: 

Chcel by som sa touto cestou poďakovať p. JUDr. Mandelíkovi ako aj p. JUDr. Trubanovej za poskytnutie vysoko profesionálnych a nadštandardných právnych služieb po všetkých stránkach. Napriek prieťahom zo strany polície a nemenovanej poisťovne bol môj prípad doriešený k mojej spokojnosti. Ak by som v budúcnosti riešil nejaký obdobný problém, určite by som sa s dôverou obrátil znova na A. K. JUDr. Mandelíka. 

Magdaléna Sulyoková, Figa:

S právnymi službami zo strany Advokátskej kancelárie JUDr. Jakuba Mandelíka som bola mimoriadne spokojná. Oceňujem najmä profesionálny a individuálny prístup, odbornosť a ochotu, s akou mi bola právna pomoc poskytnutá. Viem, že v prípade potreby sa na nich môžem kedykoľvek s dôverou obrátiť. Ďakujem.

Vlasta Ďurišová, Malacky:

Chcela by som sa za seba ale aj za babku (p. Ďurišová) veľmi pekne poďakovať za úspešné konanie (odškodné) vo veci dopravnej nehody mojej babky. Ďakujem.

Ľudmila Horváthová s rodinou:

S poskytnutými službami v oblasti ochrany osobnosti sme boli absolútne spokojní, oceňujeme výbornú komunikáciu a spoľahlivosť. Ďakujeme za profesionálny a zároveň ľudský prístup.

Michaela Szikhartová, Matúškovo:

Bola som spokojná.

Jana Briesová, Banská Bystrica: 

Veľmi pekne chcem poďakovať JUDr. Mandelíkovi a aj celému tímu za profesionálny a hlavne ľudský prístup, som nadmieru spokojná so službami, ktoré sa mi dostali. „Veľké ďakujem“ :)

Stanislav Úradník s rodinou, Lom nad Rimavicou:

Boli sme spokojní s Vašimi službami, ak budeme v budúcnosti potrebovať právnu pomoc, radi sa obrátime na Vašu právnickú kanceláriu.

Zuzana Madálová:

Rozhodnutie. To je kľúčom k úspechu. Tiež som sa pred tri a pol rokmi rozhodla okamžite: 16 ročnú dcéru zrazilo auto z bicykla, zostala ochrnutá s diagnózou kvadruplégia. Známa, ktorá mala tiež úraz, mi odporučila právnu pomoc, neváhala som, a dohodla som si s JUDr. Jakubom Mandelíkom v Bratislave stretnutie. Verím, že žiadne stretnutie nie je náhodné. Rozhodnutie padlo okamžite, Dr. Mandelík vo mne vzbudil dôveru, a dodnes som vďačná, že som sa tak rozhodla, pretože sa môžeme na neho spoľahnúť. Z finančných prostriedkov, ktoré sa  mu podarilo vymôcť od poisťovne  ako odškodné, hradím nákladnú liečbu a rehabilitácie a môžeme  s dcérou dôstojne žiť:) A pomáha nám naďalej.

Erik Izsóf:

Chceli by sme Vám srdečne poďakovať za vynikajúcu spoluprácu. Boli sme veľmi spokojní, čo sa týka profesionálnej aj ľudskej stránky s Vašim prístupom. Do budúcna Vám prajem veľa vyriešených prípadov a spokojných klientov. Ak by sme v budúcnosti potrebovali právnickú pomoc určite sa obrátime na Vašu kanceláriu.

Mgr. Oľga Halušková, Námestovo:

S poskytnutými právnymi službami, najmä s ohľadom na profesionálny prístup, komplexnosť zastúpenia, promptnosť konania a ústretovosť všetkých zainteresovaných osôb reprezentujúcich A. K. JUDr. Mandelíka v každom ohľade, som bola veľmi spokojná. Zároveň som vďačná za pozitívny výsledok v konaní o náhradu škody, a otvorená prípadnej spolupráci v budúcnosti.