Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

JUDr. Ivan Lomaka

ivan  

Postavenie: Advokátsky koncipient
Oblasti práva: Autorské právo
Občianske právo
Obchodné právo záväzkové
Správne právo procesné
Stavebné právo
Vzdelanie:

marec 2024 – Získanie certifikátu Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov zo Žltej knihy FIDIC

marec 2024 – Získanie certifikátu Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov z: Nároky podľa FIDIC zmluvných podmienok 

november 2023 – Získanie certifikátov na porozumenie a výklad zmluvných podmienok FIDIC: Zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom  

apríl 2021 obhajoba rigoróznej práce a vykonanie rigoróznej skúšky na Právnickej fakulte

Trnavskej univerzity v Trnave                                                                                                              2012-2017 absolvovanie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
Jazyky: anglický jazyk, ruský jazyk
E-mail: lomaka@mandelik.sk