Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - Young Lawyers Academy 3 v Štrasburgu v dňoch 03. – 12. júna 2024

28/06/2024

Only in Slovak

V dňoch 03. – 12. júna 2024 sa v Trieri, Štrasburgu a Luxemburgu pod záštitou Európskej akadémie práva uskutočnil seminár so zameraním na súdne spory v rámci Európskej únie, konanie pred Súdnym dvorom EÚ ako aj konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva. Jedným z absolventov seminára bola aj naša kolegyňa, JUDr. Zuzana Baxová, ktorá využila príležitosť zúčastniť sa pojednávania Athenian Brewery a Heineken C-393/23 na Súdnom dvore EÚ, absolvovala niekoľko workshopov, prednášok a zaujímavých diskusií so sudcami národných aj nadnárodných úrovní a skúsených advokátov z daných oblastí. Svoje novo nadobudnuté a cenné skúsenosti bude tak môcť aplikovať pri presadzovaní práva EÚ v slovenskom právnom poriadku v rámci ochrany práv klientov.

certificate_baxová_zuzana_sig_page-0001

 európsky súd pre ľudské práva

súdny dvor hala 2

súdny dvor

 

  


Back to News