Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - Deň advokácie

02/05/2024

Only in Slovak

Deň advokácie - 27. apríl, je oslavou slobodnej advokácie na Slovensku a k tomuto významnému podujatiu patrí aj projekt poskytovania bezplatného právneho poradenstva občanom organizovaný pod záštitou Slovenskej advokátskej komory. Tak ako každý rok, tak aj tento sa ho zúčastnil aj JUDr. Jakub Mandelík, PhD.

Je dôležité, aby občania vedeli, že majú možnosť konzultovať svoje právne problémy s advokátom a využiť takéto služby. Prevencia skutočne môže byť kľúčom k riešeniu mnohých problémov a právne poradenstvo môže pomôcť ľuďom predísť vážnym právnym problémom a konfliktom.

 

Ilustračné foto Ilustračné foto


Back to News