Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - 18. Workshop znalcov cestnej dopravy

29/04/2024

Only in Slovak

V dňoch 05. – 06. apríla 2024 sa v hoteli PALACE v Novom Smokovci pod záštitou Asociácie znalcov cestnej dopravy uskutočnil 18. Medzinárodný workshop znalcov cestnej dopravy. Jedným z pozvaných prednášajúcich bol aj JUDr. Jakub Mandelík, PhD., ktorý prednášal na tému: Advokát poškodeného pri dopravnej nehode v trestnom a priestupkovom konaní. Výhrady znalcov a OČTK praktické problémy právneho zástupcu. 

Viac informácií na: https://znalci.sk/18-workshop-azcd-2024/Back to News