Skip to sitemap

Only in Slovak - BUTVIN, P.:Z kazuistík Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, prípad č. 2

28/11/2019

Only in Slovak

Z kazuistík Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, prípad č. 2

V tomto príspevku poukážeme na prípad riešený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“), keď naopak pacient podcenil závažnosť svojich zdravotných problémov, čo napokon viedlo k jeho úmrtiu.   

Skutkový stav

ÚDZS sa zaoberal podnetom otca mladého pacienta, ktorý utrpel úraz ľavého kolena, bol ošetrený na urgentnom traumatologickom príjme - objektívne vyšetrený, naložená sadrová dlaha, predpísaný Fragmin 10 ampúl ako prevencia hlbokej žilovej trombózy. Pacient 12 dní po ošetrení              náhle zomrel doma na masívnu embóliu do pľúcnice. Príbuzný zosnulého žiadal o prešetrenie indikovanej liečby nohy s flebotrombózou, s dôrazom na dĺžku terapie Fragminom 10 dní, silu lieku a dobu kontroly po návšteve traumatologickej ambulancie.

Pacient vo veku 28 rokov podľa dokumentácie všeobecnej lekárky nebýval vážne chorý, ÚDZS nezistil žiadne záznamy o krvných ochoreniach, o ochoreniach ciev, a to ani v dokumentácii pediatra. Operovaný nebol, vo februári 2006 mal úraz ľavého kolena, luxáciu jabĺčka. Fajčil 10 cigariet denne.

Dňa 23.10.2012 pacient utrpel úraz - podvrtol si koleno, vyskočilo mu jabĺčko, napravil si ho sám, stalo sa mu to už druhýkrát. Bol o 16.43 hod. ošetrený na urgentnom príjme - traumatologickom. Pri vyšetrení bol zistený opuch kolena ľavej dolnej končatiny, hybnosť 0 - 90 st., patela bola palpačne nebolestivá, bolestivé mediálne retinakulum, zvýšená laxita pately v lateromediálnom smere, patelárne ligamentum a extenzorový aparát negat. Končatina bez NCP (neuro-cirkulačných problémov), bez známok HVT (hlbokej venóznej trombózy). RTG bolo bez traumatických zmien na skelete, lateralizácia pately. Stav bol diagnosticky uzavretý ako Luxatio patellae l. sin. recidivans. S 83.0 Vykĺbenie, vyvrtnutie, natiahnutie kĺbov a väziva kolena, vykĺbenie jabĺčka. Bola nasadená sadrová dlaha, (barle mal) a odporučená liečba Fragmin 1 x 5 000 j s. c., Ibalgin 400 2 x 1, ľadovať, chodiť bez dostupovania, elevovať, napínať lýtko, s následnou kontrolou podľa pokynu ošetrujúceho lekára.

Od 4.11.2012 dopoludnia sa pacientovi doma ťažšie dýchalo, neskôr stratil vedomie. Posádka rýchlej zdravotnej pomoci našla pacienta ležiaceho na posteli, bez spontánnej dychovej aktivity, s cyanózou ušníc, mydriatickými zrenicami a 4.11.2012 o 18.00 hod. bol konštatovaný exitus letalis.

Na základe pitvy bola ako hlavná príčina smrti stanovená: Tromboembolia trunci et ramorum arteriae pulmonalis massiva.Základná choroba: Phlebothrombosis venarum profundarum membri inferioris sinistri. Z ostatných nálezov: Microinfarctus myocardii subendocardialis incipiens parietis posterioris ventriculi dextri cordis, Infarctus pulmonum incipiens,... Kvantitatívna analýza toxikologicky významných látok metódou TCL: Po spracovaní biologického materiálu (krv) bol pri dôkaze liečiv, psychotropných a omamných látok dokázaný negatívny nález psychotropných a omamných látok a toxikologicky významných skupín liečiv. Pri cielenom vyšetrení na dôkaz kumarínových derivátov a salicylátov bol zistený vo vzorke krvi negatívny nález.

Zistenia ÚDZS

Liek Fragmin predpísaný dohliadaným subjektom dňa 23.10.2012 bol z lekárne vybratý dňa 24.10.2012. Injekčný roztok Fragmin sa podáva podkožne, spravidla do prednej brušnej steny v úrovni pod pupkom.

Pri tejto aplikácii lieku vznikajú nežiaduce účinky vo forme opuchu a začervenania kože v miestach po vpichoch, ale najmä drobné podkožné krvné výrony v okolí jednotlivých vpichov. V pitevnom protokole bol podrobný popis vonkajšej obhliadky, vnútornej obhliadky tela nebohého, avšak  v opise sa nenachádzali záznamy o nežiaducich účinkoch Fragminu v mieste jeho bežnej aplikácie, ani inde na tele.

V súvislosti s pitevným nálezom, vrátane neprítomnosti lokálnych nálezov podávania Fragminu, pri charaktere poranenia a znehybnenia dolnej končatiny je zrejmé, že pacient napriek poučeniu, prevenciu hlbokej žilovej trombózy nedodržal a Fragmin si nepodával. Podľa toxikologických vyšetrení z krvi zosnulého neboli zistené žiadne stopy psychotropných, omamných a toxikologicky významných skupín liečiv. Rovnako neboli zistené stopy kumarínových derivátov a salicylátov.

Vzhľadom na identifikované zistenia tak ÚDZS dospel k záveru, že zdravotná starostlivosť  bola pacientovi poskytovaná lege artis, v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z.z. a bol to  práve pacient, ktorý ignoroval (?) pokyny lekárov. Pacient musí dôverovať odbornosti lekára a nespoliehať sa na „overené rady“, ktoré získa na internete. Hoci médiami rezonujú skôr pochybenia lekárov, pred ich úspechmi, ako vyplýva aj z vyššie uvedeného prípadu, nie je možné za každú  ujmu na zdraví označiť len medicínsky personál.  Back to News