Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - Čík, T.: Rozsah normatívnych povinností Sociálnej poisťovne v dávkových veciach

12/08/2019

Only in Slovak

Rozsah normatívnych povinností Sociálnej poisťovne v dávkových veciach

 

(autor: Mgr. Tomáš Čík, advokátsky koncipient)

 

 

Úvod

 

V nasledujúcom príspevku sa pokúsime upriamiť pozornosť našich recipientov na podľa nášho názoru nezákonný postup Sociálnej poisťovne v dávkovom konaní podľa príslušných ustanovení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 461/2003 Z.z.”). In concreto sa pokúsime bližšie priblížiť rozsah normatívnych povinností, ktoré zákonodarca zveril Sociálnej poisťovni na úseku dávkovej schémy zákonného úrazového poistenia.

 

 

Čík, T.: Rozsah normatívnch povinnosti Sociálnej poisťovne v dávkových veciach 


Back to News