Skip to sitemap

Only in Slovak - Diplom: Právna pomoc v karanténe

20/05/2020

Only in Slovak

Dňa 8. apríla 2020 bol od Predsedu Slovenskej advokátskej komory JUDr. Tomáša Borca udelený diplom advokátovi  JUDr. Jakubovi Mandelíkovi, PhD.  za poskytnutie Právnej pomoci v karanténe

 

Diplom za právnu pomoc v karanténe 


Back to News