Skip to sitemap

Only in Slovak - Konferencia : Bezpečnosť cestnej premávky 2018

17/09/2018

Only in Slovak

V dňoch 12. – 14. septembra 2018 sa v hoteli Atrium, Vysoké Tatry uskutočnila konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť  cestnej premávky 2018, ktorej sa osobne zúčastnil JUDr. Jakub Mandelík, PhD.

Konferenciu môžeme zaradiť medzi široko koncipované podujatie, ktoré sa konalo pod záštitou ministra dopravy a výstavby. Ide o tradičnú výmenu poznatkov a názorov odborníkov s cieľom znížiť nehodovosť a zvýšiť bezpečnosť na našich i európskych cestách. Gestormi  konferencie sú Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou.

Medzi hlavné témy konferencie sa zaradili :

  • ·         Legislatíva – vývoj dopravnej nehodovosti v SR
  • ·         Dopravné značenie a bezpečnostné zariadenia na cestnej sieti SR
  • ·         Tunely – technické vybavenie zabezpečenie prevádzky a bezpečnosť
  • ·         Technické riešenia pre bezpečnosť cestnej premávky

 

 Bezpečnosť cestnej premávky 2018 


Back to News