Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - KOSTROŠ, A.: Presmerovaný let a právo na náhradu škody

20/03/2020

Only in Slovak

Súdny dvor Európskej únie svojim rozsudkom zo dňa 12.3.2020 opätovne zdôraznil potrebu extenzívneho výkladu nárokov leteckých cestujúcich. Vo svojom rozhodnutí uviedol, že právo na náhradu škody má cestujúci aj za meškajúci presmerovaný let. Súdny dvor sa zároveň vyjadril k interpretácii pojmu mimoriadne okolnosti, za ktorých sa letecký dopravca môže zbaviť zodpovednosti za škodu.

 

V prípade vedenom Súdnym dvorom EÚ pod číslom C-832/18 si cestujúci rezervovali priamy let z fínskych Helsínk do Singapuru. Z dôvodu technickej poruchy však pôvodný let musel byť zrušený, pričom letecká spoločnosť Finnair cestujúcim ako náhradu navrhla presmerovanie na iný let (s odletom nasledujúci deň), ktorý obsahoval aj prestup v Číne. Cestujúci ponuku dopravcu akceptovali a na druhý deň absolvovali presmerovaný let. Tento však znovu v dôsledku poruchy nabral na svojej trase meškanie takmer 7 hodín.

 

Cestujúci sa preto od spoločnosti Finnair dožadovali (i) náhrady za zrušený let, (ii) náhrady z dôvodu meškania presmerovaného letu. Letecký dopravca akceptoval nároky cestujúcich za zrušený let, odmietol však hradiť náhradu za meškanie presmerovaného letu, keďže tento druh náhrady nespadá pod príslušnú európsku úpravu. Na základe dopytu fínskych súdov Súdny dvor v tejto veci skonštatoval, že cestujúci má právo na náhradu za meškajúci let, a to bez ohľadu na to, že v nadväznosti na predchádzajúce zrušenie letu prijal jeho presmerovanie. Cestujúci v leteckej doprave tak v identických prípadoch budú oprávnení na finančnú náhradu hneď z dvoch právnych titulov.

 

K jednoznačnému rozhodnutiu súdu je potrebné zdôrazniť, že v danej veci obidva lety prevádzkoval totožný letecký dopravca - spoločnosť Finnair. Situácia sa môže modifikovať v prípade, ak lety realizujú viaceré spoločnosti najmä prostredníctvom tzv. prípojných letov. Týmto súvislostiam sme sa s odkazom na rozhodovaciu činnosť Súdneho dvora EÚ venovali v samostatnom článku publikovanom na portáli najpravo.sk (https://www.najpravo.sk/clanky/prava-cestujucich-v-leteckej-doprave-vo-svetle-aktualnej-judikatury-sudneho-dvora-europskej-unie.html?print=1).

 

Súdny dvor zároveň k snahe dopravcu zbaviť sa zodpovednosti z dôvodu mimoriadnych okolností uviedol, že tieto nie sú podľa legislatívy EÚ splnené, pokiaľ sa jedná o technické poruchy súvisiace s údržbou lietadla.

 

Plné znenie rozhodnutia nájdete na nasledujúcom odkaze:

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-832/18


Back to News