Skip to sitemap

Only in Slovak - MANDELÍK, J.: Ešte raz k otázke začiatku plynutia objektívnej premlčacej doby práva na náhradu škody

05/06/2019

Only in Slovak

Autor reaguje na príspevok, ktorý bol publikovaný v Justičnej revue č. 10/2018 v súvislosti s otázkou začiatku plynutia objektívnej premlčacej doby práva na náhradu škody. Cieľom predkladanej opozitnej argumentácie k názoru, že jej začiatok sa má spájať už so škodnou udalosťou, a nie až so vznikom samotnej škody, má byť podnietenie čitateľov ku kritickému hodnoteniu odlišných právnych stanovísk. Rovnako autor vyjadruje svoj postoj k právnej úprave objektívnej premlčacej doby  v navrhovanej novele Občianskeho zákonníka z dielne Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. 

Článok bol publikovaný v Justičnej revue číslo 4/2019.

MANDELÍK, J.:  Ešte raz k otázke začiatku plynutia objektívnej premlčacej doby práva na náhradu škody


Back to News