Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - BUTVIN, P.: Falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie

05/09/2019

Only in Slovak

Dňa 1.8.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 214/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 214/2019 Z.z.). Pre oblasť medicínskeho práva je dôležité poznamenať,že táto novela zavádza novú skutkovú podstatu trestného činu, a to § 352a pomenovaný ako falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie.

 

BUTVIN, P.: Falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie

 


Back to News