Skip to sitemap

News (Only in Slovak)

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

25/02/2016

Problematika trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb je v posledných rokoch jednou z najdiskutovanejších tém v systéme práva, ktoré vychádza z kontinentálneho typu právnej kultúry. More

Aktualizácia cenníka advokátskej kancelárie

01/02/2016

V snahe pomôcť vybraným klientom, pre ktorých je prístup k právnej pomoci finančne náročný,  pristúpila naša kancelária k  úprave cenníka. Tým, ktorí sami utrpeli ujmu na zdraví alebo v rodine ktorých došlo k úmrtiu blízkej osoby či už z dôvodu dopravnej nehody, pracovného úrazu, choroby z povolania alebo v dôsledku iného... More

Zmena sídla advokátskej kancelárie

05/01/2016

Oznamujeme klientom, že z dôvodu personálneho rozširovania nášho právnického teamu bude Advokátska kancelária JUDr. Jakub Mandelík, s.r.o., pôvodne sídlom Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, vykonávať s účinnosťou od 15.1.2016 advokáciu v novom sídle spoločnosti Heydukova 12, 811 08 Bratislava. Novým členom kancelárie sa stala advokátska koncipientka JUDr.... More

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

18/11/2015

Oblasť verejného obstarávania je jednou z najsledovanejších oblastí, ktorá spolu s ďalšími pravidlami pre voľný pohyb tovarov, služieb, pracovných síl a kapitálu vytvára prostredie pre konkurenciu v rámci spoločného vnútorného trhu a spolu s nimi je zárukou vyrovnaného a udržateľného rastu, vyššej zamestnanosti... More

MANDELÍK, J., BOŽÍKOVÁ, M.: Doprava a logistika. Čo radí právnik

09/11/2015

V októbri 2015 vyšla komerčná príloha Hospodárskych novín s názvom Doprava a logistika. V jej samostatnej rubrike právny servis boli publikované dve právne štúdie: ako postupovať v prípade poškodenia zvodidiel a keď auto poškodí spadnutý strom.  Na príprave článkov významne spolupracovala naša advokátska kancelária.... More

NR SR schválila vládny návrh zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01/11/2015

Register právnických osôb, ako aj identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci predstavuje logicky jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov so selektívnym, riadeným, zákonom upraveným prístupom pomocou počítačovej siete k údajom v databázach zdrojových registrov. Právne subjekty evidované v registi právnických osôb budú... More

Národná rada SR schválila vládny návrh (nového) Autorského zákona, ktorým sa ku dňu 31.12.2015 zrušuje dovtedy účinný zákon č. 618/2003 Z. z.

05/10/2015

Cieľom koncepcie nového autorského zákona je moderný a flexibilný právny predpis, ktorý zabezpečí autorom a iným nositeľom práv efektívnejší výkon ich práv v rámcoch stanovených európskym a medzinárodným právom. Nová právna úprava upravuje vzťah autorského práva k dielu a vlastníckeho práva k jeho hmotnému substrátu a zavádza osobitnú informačnú povinnosť... More

MANDELÍK, J.: Zmluva o nájme musí byť písomná

22/08/2015

Dňa 20.8.2015 bola v Hospodárskych novinách v rubrike Poradca publikovaná pomerne rozsiahla štúdia na tému ochrana prenajímateľov bytov. K jednému z článkov poskytla rozhovor naša advokátska kancelária. Príspevok zverejňujeme v sekcii Aktuality. More

MANDELÍK, J., BUTVIN, P.: Nahnevali Vás úradníci: sťažujte sa

10/08/2015

Dňa 7.8.2015 bol v Hospodárskych novinách v rubrike Poradca publikovaný článok Nahnevali Vás úradníci: sťažujte sa. Na príprave článku významne spolupracovala naša advokátska kancelária. Nakoľko bol príspevok z dôvodu limitovaného priestoru zverejnený len v skrátenom rozsahu, týmto ho nielen pre našich klientov zverejňujeme v sekcii Aktuality v celom znení. More

Hlavné mesto nevie, čo sa deje v jeho podnikoch

21/07/2015

Dňa 19.7.2015 bol na on-line verzii pravda.sk v sekcii domáce správy publikovaný článok Hlavné mesto nevie, čo sa deje v jeho podnikoch. Na príprave tohto článku spolupracovala naša advokátska kancelária. Príspevok zverejňujeme v sekcii Aktuality. More