Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Prejsť na navigáciu

Petržalka.sk: Znečisťovanie kontajnerových stojísk

4. 5. 2021

Rada právnika: Znečisťovanie kontajnerových stojísk

Znečistené kontajnerové stojisko je estetickou vadou, ktorá kazí okolie nejednej bytovky. Ako sa dá s týmto problémom efektívne vysporiadať? Aké sú možnosti predchádzania znečisteniu a čo hrozí obyvateľom, ktorí sa znečisťovania kontajnerových stojísk dopúšťajú? Článok do novín Naša Petržalka spracoval Mgr. Martin Bratko spolu s JUDr. Jakubom Mandelíkom.

Na úvod je potrebné uviesť, že údržbu kontajnerových stojísk bytových domov vykonáva v zmysle VZN mestskej časti Petržalka (č. 2/2014) buď spoločenstvo vlastníkov bytov, alebo správca (pre označenie obidvoch subjektov budeme ďalej v texte používať jednotný pojem „správca“). Ak teda dochádza k znečisťovaniu kontajnerových stojísk, správca sa ocitá v neľahkej situácii, keď ho na jednej strane ťaží povinnosť vykonávať správu kontajnerových stojísk tak, aby boli obyvatelia spokojní, na strane druhej sú jeho snahy marené buď zo strany obyvateľov bytovky s o niečo menším citom pre poriadok, alebo nezriedka úplne cudzími osobami, ktoré tieto kontajnery plnia, alebo z nich naopak veci vyberajú. V ďalšom texte priblížime možnosti, ktorými správcovia riešia tento problém.

Efektívnym riešením, ktorým sa správcovia snažia predchádzať znečisteniu je napríklad zabezpečenie kontajnerových stojísk uzamykateľnými prístreškami s prístupom výhradne pre oprávnených obyvateľov. Toto riešenie má okrem estetického prínosu aj tú výhodu, že okruh neporiadok spôsobujúcich obyvateľov sa zúži len na tých, ktorí majú do prístrešku prístup, teda ak už dôjde k znečisteniu kontajnerového stojiska, je o čosi jednoduchšie odhadnúť potenciálneho vinníka. Rovnako sa tým zabráni cudzím osobám, prípadne priľahlým prevádzkam používanie týchto kontajnerov, a predíde sa ich preplňovaniu.

Ďalšou možnosťou je zriadenie kamerového systému tak, aby bolo dianie na kontajnerovom stojisku zdokumentované s tým, že tieto kamery môžu byť napojené na monitorovací systém mestskej polície. Vytváranie neporiadku by tak síce nebolo priamo znemožnené ako v prípade uzamknutých prístreškov, avšak samotná skutočnosť, že priestor je monitorovaný má taktiež prevenčný účinok, keďže monitorované priestory musia byť zreteľne označené. Okrem toho, monitorovanie umožňuje poľahky odhaľovať pôvodcov znečistenia.

Ak vyššie spomenuté možnosti nie sú zavedené, alebo sa stane že z času na čas zlyhajú, správcovia majú v rukách ešte niekoľko možností, ako tento neželaný stav uviesť na pravú mieru. Konkrétne ide o možnosti stanovené vo VZN hlavného mesta (č. 6/2020), ako napríklad ohlásenie hlavnému mestu zmenu zapojenia v systéme zberu (z dôvodu trvalého nárastu produkcie odpadu) alebo, v prípade prechodne zvýšenej produkcie odpadu, žiadosť o mimoriadny odvoz. Ďalšou možnosťou je objednanie jednorazového vyčistenia kontajnerového stojiska u firmy poskytujúcej túto službu.

Ak sa už prevenčné snahy minú účinkom, je namieste vyvodiť právne následky voči zodpovedným osobám. Znečistenie kontajnerového stojiska je možné považovať za znečistenie verejného priestranstva či verejne prístupného objektu, ide teda o priestupok proti verejnému poriadku upravený zákonom o priestupkoch, za ktorý je možné uložiť pokutu až do 100 eur. Niektoré samosprávy vo VZN upravujú veľmi konkrétne, že vyberať a rozhadzovať odpad z kontajnerov sa zakazuje. Za porušenie zákazu stanoveného vo VZN je možné uložiť pokutu maximálne do 33 eur. V prípade poškodenia prístrešku kontajnerového stojiska sa takáto osoba môže vystaviť aj riziku trestného stíhania. Pre úplnosť pripomíname, že osoba, ktorá znečistenie kontajnerového stojiska spôsobila, môže zodpovedať okrem zodpovednosti za priestupok aj za škodu. Ak totiž správca, ktorý zodpovedá za čistotu kontajnerového stojiska, napríklad objedná jednorazové dočistenie od veľkorozmerného alebo „prekypujúceho“ odpadu, mohol by vynaložené sumy žiadať od osoby, ktorá potrebu dočistenia stojiska vyvolala.

Článok je dostupný aj v PDF súbore na strane číslo 7 - Petržalka.sk: Znečisťovanie kontajnerových stojísk


späť na Aktuality