Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Prejsť na navigáciu

Obchodné - korporátne právo

Obchodné spoločnosti a družstvá

 • založenie, zmeny, premeny (zlúčenie, rozdelenie, atď), zápisy spoločností do obchodného registra
 • Due diligence – právny audit obchodných spoločností pri akvizíciách, rozdelení podniku, transakciách týkajúcich sa nehnuteľností, audit pohľadávok, vypracovanie zmluvných dokumentov na základe vykonaného auditu“
 • zabezpečovanie činnosti a konania orgánov obchodných spoločností, vzťahy medzi spoločníkmi a štatutárnymi orgánmi, organizácia valných zhromaždení, zmeny v orgánoch spoločnosti, zvyšovanie a znižovanie základného imania
 • ochrana obchodných spoločností pred nekalosúťažným konaním

Obchodné záväzkové vzťahy a vymáhanie pohľadávok

 • spisovanie obchodných zmlúv, zabezpečenie záväzkov, leasingové zmluvy, uplatňovanie nárokov vrátane vymáhania pohľadávok v tuzemsku i zahraničí

Konkurz a reštrukturalizácia

 • zastupovanie dlžníkov a veriteľov v konkurznom (reštrukturalizačnom) konaní, oddlženie
 • insolvenčné návrhy, prihlášky pohľadávok, vedenie incidenčných konaní

Zmenkové a šekové právo

 • uplatňovanie nárokov a zastupovanie v konaní pred súdmi

Hospodárska súťaž

 • kompletné spracovanie právnej dokumentácie k výberovým konaniam
 • poskytovanie právnej pomoci pri riešení dominantného postavenia súťažiteľa na relevantnom trhu a zakázaných kartelových dohôd
 • poskytovanie právnej pomoci pri spojovaní súťažiteľov
 • zastupovanie v konaní pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky