Prejsť na navigáciu

Zdravotnícke právo

  • poskytovanie komplexných právnych služieb pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vrátane prevádzkovej a zamestnaneckej agendy, právneho auditu zmluvnej dokumentácie, ako aj zastupovania poskytovateľov v súdnych a iných konaniach vzniknutých zo zmluvných a zodpovednostných vzťahov
  • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti získavania licencií na prevádzkovanie privátnych ambulancií (pre samostatných lekárov alebo medicínske centrá), zakladanie ambulancií, príprava potrebnej dokumentácie ako napr. zmlúv s dodávateľmi klinického materiálu (nástroje, prístroje, ochranné odevy a pod.).
  • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti poskytovania informácií v zdravotníctve – poskytovanie informácií zdravotníckymi pracovníkmi, informovaný súhlas, problematika reverzov, právne aspekty poučenia pacienta
  • uplatnenie náhrady škody na zdraví – posúdenie predpokladov zodpovednosti za škodu na zdraví, rozsah náhrady škody, premlčanie
  • poskytovanie právneho poradenstva v prípade neposkytnutia riadnej zdravotnej starostlivosti, alebo úplného odmietnutia poskytnúť zdravotnú starostlivosť zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti