Prejsť na navigáciu

Prečo zvoliť Advokátsku kanceláriu JUDr. Jakub Mandelík, s.r.o.

spoločná fotka 2

Advokátska kancelária JUDr. Jakuba Mandelíka, PhD., bola založená v januári 2008, pričom jej zakladateľ pôsobí v advokácii už od roku 2004. Advokátska kancelária sa od svojho založenia dynamicky rozvíja. Pre nárast klientely a spolupracovníkov v priebehu rokov 2010 a 2011 došlo v máji 2011 k transformácii kancelárie na spoločnosť s ručením obmedzeným. Táto právna forma zaručuje klientom jasnú a prehľadnú štruktúru vzťahov, ktoré pri výkone advokácie a poskytovaní právnych služieb vznikajú.

Už od samého začiatku fungovania kancelárie bolo cieľom jej zakladateľa poskytovať klientom prvotriedne právne služby, vždy podľa aktuálnych potrieb klienta a podľa možnosti k jeho úplnej spokojnosti. Snahou kancelárie je poskytovať komplexné služby a maximálne tak vychádzať v ústrety individuálnym požiadavkám klienta. Za týmto účelom kancelária poskytuje právne služby v úzkej súčinnosti s odborníkmi v ďalších oblastiach a poradenských odvetviach. Kancelária svojim klientom poskytuje kompletné právne poradenstvo v slovenskom, českom a anglickom jazyku, ako aj v iných jazykoch, prostredníctvom svojich zamestnancov i partnerov. Samozrejmosťou je zachovanie mlčanlivosti o skutočnostiach, s ktorými nás klient oboznámi počas poskytovania právnych služieb.

Naša advokátska kancelária má uzavretú poistnú zmluvu s poistným krytím vo výške 1.500.000,- €.

Komplexné právne služby pre klientov.
Rýchly, profesionálny a osobný prístup.
Záujmy klienta sú našimi záujmami. Zaručujeme spoľahlivosť, vysokú profesijnú úroveň, diskrétnosť. Vyjdeme v ústrety aj Vašim nadštandardným požiadavkám.
Tradícia, pozícia na trhu, stabilita. Naša advokátska kancelária sa môže pri poskytovaní právnych služieb oprieť o svoju bohatú prax, ťažiť z množstva skúseností a širokej a variabilnej skupiny klientov, medzi ktorých patria podnikatelia i súkromné osoby, a to tuzemské aj zahraničné.
Nie sme anonymná kancelária. Naše právne poradenstvo je založené na osobnom kontakte s klientmi. Naše sídlo je v centre mesta, dopravou ľahko dostupné. V prípade časovej tiesne sme online a dosiahnuteľní prostredníctvom všetkých moderných prostriedkov komunikácie.
Vaše náklady minimalizujeme. Pracujeme efektívne, teda hospodárne. Ste vždy dopredu informovaní o cene poskytovanej právnej služby. Bez Vášho súhlasu Vám nevytvárame náklady.
Termíny dodržiavame. V priebehu našej spolupráce ste vždy informovaní o všetkých našich krokoch, reagujeme obratom.
Nezáväzne nás kontaktujte, odpovieme obratom.