Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Prejsť na navigáciu

Cenník

Odmena advokáta je upravená vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.

Výška odmeny advokáta závisí v prvom rade od dohody s advokátom, ale aj od Vášho konkrétneho právneho problému a počtu úkonov právnej služby v tejto veci. V našej advokátskej kancelárii odmenu advokáta vždy dohodneme a cenu za právne služby sa dozviete vopred.

Tým, ktorí sami utrpeli ujmu na zdraví alebo v rodine ktorých došlo k úmrtiu blízkej osoby či už z dôvodu dopravnej nehody, pracovného úrazu, choroby z povolania alebo v dôsledku iného protiprávneho konania, sa snažíme vyjsť čo najviac v ústrety, a v ich neľahkej životnej situácii im poskytnúť právne služby bez nutnosti zložiť dopredu peňažnú zálohu

V osobitných prípadoch sme so záujemcami o právne služby pripravení rokovať aj o možnosti dohodnutia odmeny vo forme, kedy klientovi garantujeme, že v prípade nášho neúspechu pri domáhaní sa odškodnenia mu nevznikne žiadna peňažná povinnosť voči našej kancelárii (tzv. dohoda o podielovej odmene). 

V zmysle § 1 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. advokát sa môže osobitne dohodnúť s klientom na výške odmeny za poskytnutú právnu pomoc. Výška odmeny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

V našej advokátskej kancelárii je možné dohodnúť nasledovné spôsoby odmeňovania:

Hodinová odmena

Hodinová odmena sa dohodne tak, že sa určí podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.

Paušálna odmena

Paušálna odmena sa môže dohodnúť

  • za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas,
  • za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

Podielová odmena

Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme percentuálneho podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

Tarifná odmena

Tarifná odmena sa určí podľa počtu reálne advokátom vykonaných úkonov, pričom výška jedného úkonu právnej pomoci sa stanoví dohodou alebo podľa vyhlášky 655/2004 Z.z. podľa hodnoty veci.

Pokiaľ nedôjde k dohode o výške, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia uvedenej vyhlášky o tarifnej odmene.

Telefonicky alebo e-mailom je možné kontaktovať advokáta, ktorý Vám bez zbytočného odkladu oznámi, koľko by ste zaplatili, ak by Vám poskytol právnu pomoc advokát - právnik z našej advokátskej kancelárie.