Prejsť na navigáciu

Užitočné odkazy

Slovenská advokátska komora: www.sak.sk
Slovenská komora exekútorov: www.exekutor.sk
Notárska komora Slovenskej republiky: www.notar.sk
Ministerstvo spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk
Ústavný súd SR: www.concourt.sk
Najvyšší súd SR: www.supcourt.gov.sk
Elektronická zbierka zákonov: www.zbierka.sk
Obchodný register: www.orsr.sk
Živnostenský register: www.zrsr.sk
Katastrálny portál: www.katasterportal.sk
Štatistický úrad SR: www.statistics.sk
Národná banka Slovenska: www.nbs.sk
Ústredný portál verejnej správy: www.slovensko.sk

Prístup k právu Európskej únie: www.eurlex.eu
Súdny dvor Európskej únie: www.curia.europa.eu
Európska justičná sieť v občianskych a obchodných veciach: www.ec.europa.eu/civiljustice
Európsky súd pre ľudské práva: www.echr.coe.int

Ústavný súd Českej republiky: www.usoud.cz
Najvyšší súd Českej republiky: www.nsoud.cz
Najvyšší správny súd Českej republiky: www.nssoud.cz